Organizacja Pożytku PublicznegoPrzekaż 1% swojego podatku na szlachetny cel.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej jest Organizacją Pożytku Publicznego uprawnioną do otrzymania 1% podatku dochodowego, wg aktualnego wykazu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. KRS: 0000039250

Czytaj całość »

Wieczerza Wigilijna w Mielcu

Wieczerza Wigilijna

Oddział Parafialny Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu

Galeria zdjęć z wydarzenia

W dniu 22 grudnia 2015 roku Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej Oddział Parafialny Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu po raz osiemnasty zorganizował Wieczerzę Wigilijną w prowadzonej przez siebie Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej. Prezes Stowarzyszenia Józefa Stala powitał zebranych gości w osobach: ks. Proboszcza Kazimierza Czesaka, Asystenta Oddziału SRK – ks. Tomasza Abrama, Przewodniczącego Rady Miasta Mielca – Mariana Kokoszkę, Przewodniczącego Klubu Historycznego Prawda i Pamięć Piotra Pszenicznego z którym przybył św. Mikołaj oraz pozostałych uczestników wieczerzy. Wychowankowie  świetlicy rozpoczęli uroczystość pokazem Jasełek pod kierunkiem kierowniczki świetlicy Anny Buć i Anny Mokrzyckiej. Występy dzieci zostały przyjęte gromkimi brawami przez zgromadzonych gości, wychowawców, rodziców, rodzeństwo oraz członków Stowarzyszenia. Zgodnie z katolicką tradycją ks. Tomasz odczytał Ewangelię św. Łukasza o Narodzeniu Pana Jezusa, odmówiono modlitwę, łamano się opłatkiem składając sobie życzenia. Potrawy wigilijne były także tradycyjne przygotowane przez członków stowarzyszenia i restaurację „FREZJA” a mianowicie: biały barszcz z grzybami, pierogi, ryba z surówką, kluski z makiem i rodzynkami, ciasto itp. Święty Mikołaj rozdał dzieciom bogate paczki. Spotkanie zakończyło się wspólnym kolędowaniem.

Oddział Parafialny Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu

Wieczerza Wigilijna

Oddział Parafialny Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu

Galeria zdjęć z wydarzenia

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej Oddział Parafialny Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu jak co roku zorganizował Wieczerzę Wigilijną w prowadzonej od 1996 roku Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej. Prezes Stowarzyszenia Józef Stala przywitał zebranych i przedstawił zaproszonych gości na wspólną Wigilię: posła na Sejm – Krzysztofa Popiołka, Wiceprezydenta Miasta Mielca – Bogdana Bieńka, Doradcę Marszałka Województwa Podkarpackiego – Joannę Rębisz, która reprezentowała Marszałka Władysława Ortyla, Radnego Województwa Podkarpackiego – Fryderyka Kapinosa, Asystenta Oddziału SRK – ks. Piotra Franczaka.

Miłą niespodziankę wszystkim zrobili członkowie Ruchu Narodowego Mielec i Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. Wojciecha Lisa „Mściciel”, którzy przyszli z prezentami dla dzieci, a do starszych z rękami chętnymi do pomocy. Wychowankowie ze świetlicy rozpoczęli uroczystość pokazem „Jasełek” pod kierunkiem kierowniczki świetlicy, występ został przyjęty brawami przez zgromadzonych gości, wychowawców, rodziców, rodzeństwo oraz członków Stowarzyszenia.

Zgodnie z katolicką tradycją odczytano Ewangelię o Narodzeniu Pana Jezusa, odmówiono modlitwę, łamano się opłatkiem, składając sobie życzenia. Wieczerza składała się z tradycyjnych potraw takich jak biały barszcz z grzybami, pierogi, ryba, kapusta z grochem, czerwony barszcz itp. Zawitał również na Wieczerzę Święty Mikołaj, który przekazał dzieciom bogate paczki. Spotkanie zakończyło się wspólnym kolędowaniem.

Świetlica przy parafii M.B.Szkaplerznej w Tarnowie

WIZUALIZACJA DZIAŁALNOŚCI PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO (ŚWIETLICA)

Przy Parafii M.B.Szkaplerznej w Tarnowie ul.Gumniska 24

Zobacz galerię zdjęć z wydarzenia »

Podstawowym zadaniem świetlicy jako placówki wsparcia dziennego wg statutu jest zapewnienie:

- opieki wychowawczej,

- kształtowanie wartości chrześcijańskich

- tworzenie warunków do nauki własnej,

- pomoc w nauce,

- rozwijanie zainteresowań i uzdol

nień wychowanków,

- łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie i eliminowanie zaburzeń zachowania.

Zadania te są realizowane codziennie wg harmonogramu i zawierają się w realizowanych:

- programach profilaktyczno-wychowawczych,

- wydarzeniach okolicznościowych,

- imprezach integracyjnych itp.

W sobotę 25 maja odbyła się wycieczka w góry. Wyjazd w Pieniny był możliwy dzięki Urzędowi Miasta Tarnowa, który był głównym sponsorem naszej wyprawy, oraz dzięki zaangażowaniu rodziców, którzy dzielnie towarzyszyli nam na szlaku, dzięki opiekunce świetlicy pani Ani i opiekunowi ministrantów ks. Piotrowi.


Świetlica "Serduszkowo"

Świetlica Serduszkowo„Parafia powinna rozszerzyć swe zadania wobec dzieci i młodzieży z wyłącznie religijnych na kulturotwórcze oraz stać się miejscem ukazywania dobrych wzorów. Potrzebna jest szczególna wrażliwość wspólnoty parafialnej na młode pokolenie. Należy zatem tworzyć miejsca spotkań, przyjaźni, zabawy, gdzie będzie można uczyć dzieci i młodzież, jak wykorzystać twórczo wolny czas." (ks. bp Wiktor Skworc)

Świetlice środowiskowe są placówkami dla dzieci i młodzieży, którym rodzice z różnych powodów nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Ich celem jest stosownie do funkcji i potrzeb zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków. Zadaniem świetlic profilaktyczno-terapeutycznych jest wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji wychowawczej, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, poradnictwo dla rodziców.

Z inicjatywy pierwszego Proboszcza parafii ks. Kazimierza Kozyry, Rady Parafialnej i Oddziału Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy naszej parafii z dniem 11 października 1999 roku rozpoczęła swoją działalność świetlica Środowiskowa Profilaktyczno-Terapeutyczno-Opiekuńcza "Serduszkowo". Od września 2009 r. opiekunem świetlicy jest ks. Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego Czesław Haus. Liczba stałych uczestników świetlicy wynosi minimum 30 dzieci w wieku szkolnym od klasy "0" do III klasy gimnazjum. Świetlica posiada charakter "otwartych drzwi". Świetlica mieści się w sali Domu Parafialnego. Wyposażona jest w nowoczesne meble, komputery i bazę dydaktyczną. Do dyspozycji dzieci jest literatura religijna i beletrystyczna oraz wideoteka. Kierownikiem świetlicy i wychowawcami są osoby mianowane przez ks. Proboszcza. Pomocą służy również kilkuosobowa grupa alumnów Wyższego Seminarium Duchownego i wolontariuszy. Dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach świetlicowych otrzymują posiłki w formie kanapek, ciepłych posiłków oraz owoce i słodycze.

Świetlica zapewnia dzieciom zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji i rozwijanie własnych zainteresowań. Prowadzone są rozmowy i pogadanki na temat nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii, pornografii, ochrony środowiska naturalnego pomocy osobom słabszym (program profilaktyczno-wychowawczy i edukacyjno-rozwojowy). Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych od 14.00 do 18.00. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na prośbę rodzica.

Do zadań świetlicy należy:

  • organizowanie opieki, pomocy w nauce, wdrażanie do samodzielnej pracy;
  • organizowanie gier i zabaw ruchowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
  • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
  • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, przestrzeganie zasad kultury życia codziennego;
  • upowszechnianie zasad zdrowego stylu życia, kształtowanie nawyków higieny i czystości;
  • rozwijanie samodzielności i samorządności;
  • współdziałanie z rodzicami;
  • organizowanie dożywiania poprzez zapewnienie posiłku oraz gorącego napoju.

W realizacji zadań świetlicy stosowane są różne formy (praca indywidualna, zbiorowa) i metody pracy: rozmowy, pogadanki, techniki relaksacyjne, metody aktywizujące, ekspresja literacka i plastyczna, zajęcia językowe, filmy o tematyce religijnej, zabawy przy muzyce, zabawy i gry ruchowe, wycieczki, imprezy okolicznościowe.

Rodzice, którzy pragną zapisać swoje dziecko na świetlicę powinni zgłaszać się do Ks. Proboszcza lub kierownika świetlicy „Serduszkowo”.

Zapraszamy dzieci jak i chętnych wolontariuszy, by ubogacać się nawzajem swoim czasem i talentem.

Niedziela Świętej Rodziny - Jubileusze Par Małżeńskich w Starych Żukowicach

Jubileusz_2012 "Musicie być silni miłością, która wszystko znosi,

Wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma,

Miłością, która nigdy nie zawiedzie." 

Zobacz galerię zdjęć z wydarzenia » Jan Paweł II

Uroczyste przeżywanie jubileuszy małżeńskich, jest jednym ze sposobów przypomnienia małżonkom o ich powołaniu do świętości, do której mają razem dążyć, budując dom życia na fundamencie miłości, wierności, uczciwości małżeńskiej i nierozerwalności. Jest okazją, aby zwrócić uwagę na wartość, jaką jest małżeństwo i rodzina.

Niedziela Świętej Rodziny, przypadająca na dzień 30 grudnia 2012 roku, była niezwykłą okazją, aby w uroczystej liturgii dziękować Bogu za łaskę sakramentu małżeństwa, jak również prosić Go o jej umocnienie i pomnożenie. W kościele parafialnym w Starych Żukowicach, sprawowana była w tym dniu uroczysta Eucharystia w intencji małżonków, którzy obchodzili jubileusz 25 i 50 - lecia małżeństwa oraz 15, 20, 30, 35, 40 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.

Jubileusz_2012Okolicznościowe kazanie wygłosił Ksiądz Jan Pietryka z parafii Luszowice , w którym szczególną uwagę poświęcił ukazaniu jak ważna w życiu każdego człowieka jest rodzina. Zwrócił się także do jubilatów, gratulując im rocznic i życzył, aby byli dla innych przykładem, jak wytrwać w złych chwilach i stawiać rodzinę na pierwszym miejscu. Podkreślił również, że współczesne małżeństwa i rodziny bardzo często przeżywają kryzys. Młodzi ludzie rozchodzą się, nie podejmując walki o swoje szczęście, zapominając o nierozerwalności zawartego sakramentu małżeństwa…

Następnie, małżonkowie trzymając się za prawe dłonie, w obecności swoich rodzin i całej wspólnoty parafialnej, odnowili przyrzeczenia małżeńskie, po których zostało im udzielone przez Księdza Proboszcza specjalne błogosławieństwo.

Na zakończenie uroczystości, małżonkowie otrzymali z rąk Księdza Proboszcza listy gratulacyjne, które będą pamiątką tego wydarzenia. Uroczystość taka odbywa się od 3 lat w parafii Stare Żukowice z inicjatywy Księdza Proboszcza Adama Chmiela, przy współpracy z miejscowym oddziałem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich o/Stare Żukowice