Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
diecezji tarnowskiej

Aktualności

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

PDFDrukujEmail piątek, 18 kwietnia 2014 23:58

Alleluja Jezus Zmartwychwstał!


Niech zwycięstwo Chrystusa nad grzechem, szatanem i śmiercią

będzie źródłem nadziei na nasze zwycięstwo.

Niech radość wielkanocnego poranka umacnia naszą wiarę

dając siłę w pokonywaniu wszelkich przeciwności.

Niech Zmartwychwstały wciąż przychodzi w nasze życie

z darem swego pokoju i łaski.

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SRK DT I DIECEZJALNE OBCHODY DNIA ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA

PDFDrukujEmail sobota, 22 marca 2014 07:51

W sobotę 22 marca br. roku członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej zgromadzą się w Tarnowie na Walnym Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia. Spotkanie to będzie również powiązane z diecezjalnymi obchodami Dnia Świętości Życia.

Obchody rozpoczną się Mszą Świętą celebrowaną przez biskupa tarnowskiego ks. bpa Andrzeja Jeża w parafii św. Krzyża i św. Filipa Neri w Tarnowie o godz. 10.30. W czasie tej uroczystości członkowie SRK DT oraz zgromadzeni wierni złożą przyrzeczenia duchowej adopcji.

Po wspólnej modlitwie i spotkaniu z Pasterzem diecezji oraz księżmi Asystentami Oddziałów Parafialnych SRK zaplanowano Walne Zgromadzenie, które zatwierdzi sprawozdania z działalności Stowarzyszenia podejmowanej w roku 2013.

SRK DT działa w diecezji tarnowskiej od 20 lat. Posiada status organizacji pożytku publicznego (KRS: 0000039250), podejmuje różnorodną działalność na rzecz rodzin, niesie pomoc wobec potrzebujących oraz aktywnie uczestniczy w różnych inicjatywach broniących wartości chrześcijańskich w przestrzeni publicznej.

 

COROCZNE REKOLEKCJE SRK DT

PDFDrukujEmail piątek, 21 lutego 2014 12:17

W dniach od 14 do 16 marca 2014 r. w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym ARKA w Gródku nad Dunajcem odbędą się rekolekcje dla członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej. Początek rekolekcji w piątek 14 marca o godz. 17.00.

Rekolekcje są szukaniem duchowych sił do owocnego zaangażowania w działanie SRK DT oraz służą budowaniu wspólnoty pomiędzy członkami Stowarzyszenia z różnych parafii diecezji.

W tym roku rekolekcje prowadził będzie ks. Krzysztof Orzeł Zastępca Dyrektora Radia Diecezjalnego RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

Wpłaty rezerwujące miejsce (20 zł.) należy dokonać na konto ARKI: 44 1240 1558 1111 0010 0171 1809 (z dopiskiem: Rekolekcje SRK)

Telefon ARKI (18)440 12 02

Szczegółowe informacje można również uzyskać w Wydziale Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin pod numerem telefonu (14) 63 17 360

 

DUCHOWE PRZYGOTOWANIE DO KANONIZACJI JAN PAWŁA II

PDFDrukujEmail środa, 15 stycznia 2014 12:52

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej zaprasza rodziny i wiernych diecezji tarnowskiej do włączenia się w  duchowe przygotowanie do kanonizacji Jana Pawła II.

W tak ważnym i zarazem tak trudnym czasie dla Kościoła, kiedy walczy się z wiarą i podważa tradycyjne wartości naszą odpowiedzią powinna być jeszcze większa gorliwość i trwanie przy Kościele. Powinniśmy też zrobić wszystko, by nie zmarnować daru kanonizacji bł. Jan Powała II.

Konkretnymi zobowiązaniami w duchowym przeżyciu przygotowania mogą być postanowienia podejmowane przez rodziny naszej diecezji oraz wiernych zaangażowanych w ruchach i stowarzyszeniach działających w naszej diecezji. Proponowane postanowienia to:

– ofiarowanie udziału we Mszy Świętej oraz Komunii św. w intencji Kościoła, by w różnych przeciwnościach i atakach chronił depozyt wiary oraz głosił z miłością orędzie o zbawieniu, a także by wierzący dobrze przeżyli i nie zmarnowali daru kanonizacji bł. Jan Pawła II.

– przeczytanie któregoś z dokumentów z nauczania Jana Pawła II; Szczególnie owocnym mogłoby być studiowanie przemówień z IV pielgrzymki do Ojczyzny z 1991 roku.  Hasło tej papieskiej pielgrzymki "Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście" sygnalizowało radość z odzyskanej wolności, ale także niepokój, jak ta wolność będzie dalej pielęgnowana i wykorzystana do pokonania kryzysów społeczno-ekonomicznych i moralnych polskiego społeczeństwa. Słowa papieża brzmią aktualnie także dzisiaj. Nauczanie o fundamentach, o Dekalogu, jest w naszej Ojczyźnie dzisiaj jeszcze bardziej wymowne i zobowiązujące.

– inne dobrowolnie podjęte zobowiązania np. post

Niech nasza modlitwa przed Bogiem, niech zamyślenie nad papieskim nauczaniem otwierają nasze serca i prostują ścieżki życia w jeszcze lepszej służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.

 

PODSUMOWANIE SPOTKAŃ REJONOWYCH

PDFDrukujEmail poniedziałek, 18 listopada 2013 09:24

Zakończyły się spotkania rejonowe Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej. W sumie w spotkaniach formacyjno-programowych wzięło udział 300 członków SRK DT co stanowi niecałe 32% wszystkich należących do Stowarzyszenia w diecezji tarnowskiej.

Frekwencję w poszczególnych rejonach ukazuje zestawienie:


Rejon Mielec –  40 osób tj. 43% członków z rejonu.

Rejon Tarnów 2 – 31 osób tj. 29,5%

Rejon Dębica – 41 osób tj. 45,6%

Rejon Bochnia – 28 osób tj. 45,2%

Rejon Ciężkowice – 23 osoby tj. 24,5%

Rejon Limanowa – 54 osoby tj. 43,5%

Rejon Tarnów 1 – 34 osoby tj. 22,8%

Rejon Nowy Sącz – 49 osób tj. 20,9%

 

Strona 1 z 12