Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
diecezji tarnowskiej

O nasHistoria SRK

Zmiany jakie dokonały się w naszym kraju przyniosły wiele nowych możliwości i jednocześnie wiele zagrożeń. Rodzina, ta podstawowa komórka ludzkiej społeczności, jest skazana na skutki zachodzących przemian i jest zawsze żywo nimi dotknięta.

Więcej »

Organizacja Pożytku PublicznegoPrzekaż 1% swojego podatku na szlachetny cel.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej jest Organizacją Pożytku Publicznego uprawnioną do otrzymania 1% podatku dochodowego, wg aktualnego wykazu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. KRS: 0000039250

Czytaj całość »

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

PDFDrukujEmail piątek, 18 kwietnia 2014 23:58

Alleluja Jezus Zmartwychwstał!


Niech zwycięstwo Chrystusa nad grzechem, szatanem i śmiercią

będzie źródłem nadziei na nasze zwycięstwo.

Niech radość wielkanocnego poranka umacnia naszą wiarę

dając siłę w pokonywaniu wszelkich przeciwności.

Niech Zmartwychwstały wciąż przychodzi w nasze życie

z darem swego pokoju i łaski.

 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej zaprasza rodziny i wiernych diecezji tarnowskiej do włączenia się w  duchowe przygotowanie do kanonizacji Jana Pawła II.

W tak ważnym i zarazem tak trudnym czasie dla Kościoła, kiedy walczy się z wiarą i podważa tradycyjne wartości naszą odpowiedzią powinna być jeszcze większa gorliwość i trwanie przy Kościele. Powinniśmy też zrobić wszystko, by nie zmarnować daru kanonizacji bł. Jan Powała II.

Konkretnymi zobowiązaniami w duchowym przeżyciu przygotowania mogą być postanowienia podejmowane przez rodziny naszej diecezji oraz wiernych zaangażowanych w ruchach i stowarzyszeniach działających w naszej diecezji. Proponowane postanowienia to:

– ofiarowanie udziału we Mszy Świętej oraz Komunii św. w intencji Kościoła, by w różnych przeciwnościach i atakach chronił depozyt wiary oraz głosił z miłością orędzie o zbawieniu, a także by wierzący dobrze przeżyli i nie zmarnowali daru kanonizacji bł. Jan Pawła II.

– przeczytanie któregoś z dokumentów z nauczania Jana Pawła II; Szczególnie owocnym mogłoby być studiowanie przemówień z IV pielgrzymki do Ojczyzny z 1991 roku.  Hasło tej papieskiej pielgrzymki "Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście" sygnalizowało radość z odzyskanej wolności, ale także niepokój, jak ta wolność będzie dalej pielęgnowana i wykorzystana do pokonania kryzysów społeczno-ekonomicznych i moralnych polskiego społeczeństwa. Słowa papieża brzmią aktualnie także dzisiaj. Nauczanie o fundamentach, o Dekalogu, jest w naszej Ojczyźnie dzisiaj jeszcze bardziej wymowne i zobowiązujące.

– inne dobrowolnie podjęte zobowiązania np. post

Niech nasza modlitwa przed Bogiem, niech zamyślenie nad papieskim nauczaniem otwierają nasze serca i prostują ścieżki życia w jeszcze lepszej służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.

Email

Klub Dobrze Nastawionych